Video

White Feather (Stock Footage)

White Feather (Stock Footage)

White feather in slow motion.

1920×1080 23.98p

Slow motion 480fps

by
by
by
by
by
by