Yellow Flowers in the Mountains, Mestia, Georgia (Stock Footage)

Yellow Flowers in the Mountains, Mestia, Georgia (Stock Footage)

Yellow flowers in the mountains – Mestia, Georgia.

by
by
by
by
by
by