Man Writes a Word Pasta on White Flour at Wooden Desk (Stock Footage)

Man Writes a Word Pasta on White Flour at Wooden Desk (Stock Footage)

Top view Young man writes a word pasta on white flour at wooden desk from above.

by
by
by
by
by
by