Entlebucher Mountain Dog Plays on the Seashore (Stock Footage)

Entlebucher Mountain Dog Plays on the Seashore (Stock Footage)

The Entlebucher Sennenhund or Entlebucher Mountain Dog Plays on the Seashore

by
by
by
by
by
by