Anniversary (Stock Footage)

Anniversary (Stock Footage)

Senior couple celebrating their wedding anniversary in restaurant

by
by
by
by
by
by